Πίσω

Splošni prodajni pogoji


Splošni pogoji in določila

1. Splošno:
1. 1. Za poslovne odnose s stranko veljajo naslednji pogoji, ki izključujejo vse druge pogoje.
1. 2. Kupčevi ali kakršni koli drugi pogoji in določila veljajo le v primeru pisne potrditve LIV Systems d.o.o.
1. 3. Ustni dogovori veljajo le v primeru pisne potrditve LIV Systems d.o.o.

2. Ponudbe, dokumenti:
2. 1. Naše ponudbe niso zavezujoče.
2. 2. Dokumenti, ki so priloženi ponudbi, tehnične risbe, katalogi, ceniki in druge tiskovine predstavljajo stanje v času tiskanja in so približki. Dokumentacija, ki jo sestavlja ponudba, ne predstavlja jamstva za kakovost ali trajnost. Služijo za predstavitev ideje o opisani storitvi. Dokumentacije ni mogoče posredovati tretjim osebam.

3. Naročila:
3. 1. Vsa potrjena naročila so za stranko zavezujoča.
3.2. Podjetje LIV Systems d.o.o. zavezuje le pisna potrditev naročila.

4. Cene in plačila:
4. 1. Cene in pogoji so zapisani na vsakem posameznem računu.
4. 2. Plačilni pogoji so zapisani na vsakem računu in plačilo je treba opraviti na naš račun v roku.
4. 4. Asistenti, zastopniki in prodajni predstavniki niso pooblaščeni za izterjavo plačil.
4. 5. Stranka ni upravičena zadržati plačil iz naslova nasprotnih terjatev, ki ne temeljijo na istem pogodbenem razmerju, ali pobotati računov, ki jih izpodbijamo, ali računov, ki jih sodišče še ni razglasilo za pravnomočne.
4. 6. Zaradi neizpolnjevanja plačilnih pogojev ali okoliščin, ki bi lahko škodljivo vplivale na kreditno sposobnost stranke, bodo vsi naši računi takoj zapadli v plačilo. V takšnih okoliščinah bomo upravičeni tudi do dobave proti vnaprejšnjemu plačilu.

5. Pridržek lastništva:
5. 1. Podjetje LIV Systems d.o.o. si pridržuje lastninsko pravico na dobavljenem blagu do plačila kupnine. Trgovinski posel se izteče šele, ko so poravnane vse terjatve do kupca.
5. 2. Če bo blago družbe LIV Systems nadalje predelano oziroma vgrajeno v druge izdelke bomo pridobili solastniški delež, ki bo enak vrednosti našega blaga.
5. 3. Trgovec lahko blago s pridržkom lastninske pravice proda s prodajno transakcijo. Kupec z blagom ne sme razpolagati na drug način.
5. 4. Stranka mora družbo LIV Systems d.o.o. takoj obvestiti o skorajšnjih in opravljenih zasegih blaga s pridržkom lastninske pravice ali na dodeljenih računih s strani tretjih oseb.

6. Dobava, neizpolnjevanje obveznosti:
6. 1. Če zaradi nepredvidljivih dogodkov ali dogodkov, za katere nismo krivi, ne moremo pravočasno opraviti svoje storitve, se rok za izvedbo ustrezno podaljša.
6. 2. Naročnik bo moral izpolniti vse predpogoje za pravočasno izvedbo posla.

7. Prevoz:
7. 1. Če stranka ne prevzame pošiljke, ko je obveščena, da je pripravljena za odpremo, jo bomo na njeno tveganje ob možnosti spravili v naše skladišče.

8. Zahteva po pregledu in obvestilu o napaki:
8. 1. Naročnik bo blago pregledal takoj po dostavi in v 8 dneh po prejemu blaga pisno obvestil o napakah.
8.2. Če reklamacije niso pravočasno sporočene, se šteje, da je blago odobreno.
8.3. Naročnik nas bo o morebitnih skritih napakah obvestil v 14 dneh po njihovem odkritju.

9. Garancija:
9.1. Obdobje, ki ga zajema garancija, je 12 mesecev.
9.2. Če je blago pomanjkljivo, ima kupec pravico do popravila ali dobave nadomestnega blaga.
9.3. Zahtevki stranke, ki temeljijo na naši odgovornosti za napake, prenehajo veljati, če nam stranka ne omogoči potrebnega časa in priložnosti za odpravo napake v običajnem delovnem času.
9.4. Garancija preneha veljati, če do napak pride zaradi posegov s strani nepooblaščenih oseb.

10. Drugi odškodninski zahtevki za škodo:
10.1. Stranka ni upravičena do drugih odškodninskih zahtevkov za škodo do nas, ki ni dejansko nastala zaradi samega dobavljenega predmeta.

11. Pristojnost sodišča:
11.1. Krajevna pristojnost je Ljubljana, Slovenija.
11.2. Za te pogoje velja pravo Republike Slovenije.

Posodobljeno : Oktober 2022

LIV SYSTEMS d.o.o.
Industrijska cesta 2
6230 Postojna
Slovenija

 

 

Primerjajte izdelke Izbriši vse izdelke

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box
×

Pridobite ponudbo

* Zahtevana polja