Πίσω

Zgodovina LIV

Vse se je začelo leta
1954
Okrajni ljudski odbor Postojna ustanovi Kovinsko podjetje LIV. Z izkupičkom od prodanega osebnega avtomobila kupijo prvi obdelovalni stroj. Konec leta 1954 ima LIV 35 zaposlenih. Dejavnosti podjetja so livarstvo, mizarstvo ter ročno in strojno obdelovanje kovin.

1959
Začetek proizvodnje koles.

1961
Začetek brizganja plastičnih materialov.

1971
Prva nova proizvodna hala, zgrajena v industrijski coni v Postojni. Začetek izdelave samokolnic.

1975
Investicija v skladišče s 6000 m2 površine. Razširitev programov s proizvodnjo plastičnih koles za transportna sredstva in pohištvo.

1980
Zgrajena nova galvana za cinkanje s čistilno napravo in nabavljena transfer stiskalnica 320 t.

1991
Izguba trga nekdanje Jugoslavije in začetek intenzivnega trženja na svetovnih trgih.

1995
Pridobitev certifikata za sistem vodenja kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001.

1997
Preoblikovanje LIV v delniško družbo.

1998
Zaključek lastninjenja družbe, sklic prve redne skupščine delničarjev ter prvo imenovanje uprave in nadzornega sveta.

2000
Pridobitev certifikata za sistem ravnanja z okoljem po ISO 14001. Zgrajena nova čistilna naprava za odpadne vode iz galvane in lakirnice samokolnic.

2009
Izgradnja novega skladišča gotovih izdelkov in polizdelkov. Nova proizvodna hala in nabava nove transfer stiskalnice 400 t.

2011
Nova generacija K10 kontejnerskih koles.

2015
Finančno prestrukturiranje podjetja.

2018
Izdelan desetmilijonti kos kontejnerskega kolesa generacije K10.

 

Primerjajte izdelke Izbriši vse izdelke

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box
×

Pridobite ponudbo

* Zahtevana polja