Wróć

Programy inwestycyjne na lata 2022-2025

Tytuł projektu: Strategiczne rozszerzenie zdolności produkcyjnych dla rolek kontenerowych

Głównym celem tej kluczowej inwestycji dokonanej przez LIV SYSTEMS sp. z o.o. jest znaczne wzmocnienie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa. Inicjatywa ta nie ogranicza się jedynie do rozszerzenia; jest to strategiczny krok, mający na celu podniesienie ogólnej produktywności i zapewnienie długoterminowej konkurencyjności LIV SYSTEMS. Istotnym elementem tego projektu jest niezachwiane zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, obejmujące dekarbonizację i integrację zaawansowanych technologii cyfrowych w core business.

Jednym z punktów kulminacyjnych tego ambitnego projektu jest wprowadzenie przełomowej rolki kontenerowej o średnicy 200 mm. Ten innowacyjny produkt jest wynikiem zaangażowanej pracy badawczo-rozwojowej LIV SYSTEMS i odzwierciedla zasady ekologicznego projektowania i personalizacji. Stanowi znaczący postęp w ofercie produktowej firmy i jest zgodny z globalnym trendem w kierunku ekologicznych i skoncentrowanych na użytkowniku rozwiązań.

Całkowita wartość inwestycji w ten obszerny projekt wynosi imponujące 8 750 338,51 EUR. Znacząca część tej inwestycji, która wynosi 2 614 545,76 EUR, jest hojnie finansowana przez Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inicjatywy "C3K2: Wzrost produktywności". Inicjatywa ta ma na celu promowanie przyjaznego inwestorom środowiska biznesowego i wspieranie inwestycji kluczowych dla zwiększenia produktywności, konkurencyjności, odporności i zielonej transformacji gospodarki, a także utrzymania i tworzenia miejsc pracy.

Projekt rozpoczyna się 20 maja 2022 i trwa do 19 maja 2025, obejmując dynamiczny harmonogram, który uwzględnia zarówno pilność, jak i zakres przedsięwzięcia.

 

Zwiększenie wartości dodanej na pracownika

Poprzez ukierunkowane szkolenia i stosowanie zaawansowanych technologii, projekt ma na celu znaczne zwiększenie wartości dodanej na pracownika, co prowadzi do wzrostu ogólnej efektywności i produktywności.

 

Zwiększenie efektywności materiałowej i energetycznej

Kluczowym aspektem projektu jest optymalizacja procesów produkcyjnych w celu minimalizacji zużycia materiałów i energii. Przyczynia się to nie tylko do obniżenia kosztów

 

Utrzymanie liczby pracowników

Jednym z głównych celów projektu jest zachowanie obecnej liczby pracowników, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo dla zespołu.

 

Pozytywny wpływ na środowisko

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na środowisko dzięki różnorodnym działaniom:

  • Instalacja instalacji słonecznej o mocy 1,4 MW: Instalacja ta będzie w stanie w pełni pokryć całkowite zapotrzebowanie na energię fabryki w słoneczne dni, co zwiększa wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w procesie produkcyjnym i redukuje zależność od paliw kopalnych.
  • Wtórne wykorzystanie ciepła procesowego: Ciepło powstające w procesie produkcyjnym nie będzie marnowane. Zostanie ono wykorzystane w innych procesach produkcyjnych i przyczyni się do ogrzewania budynków. To zwiększenie efektywności wykorzystania ciepła prowadzi do znacznego zmniejszenia całkowitego zużycia energii i emisji.
  • Zastosowanie pras i odwijaków napędzanych serwomechanizmami oraz prostownic z podajnikami w układzie zig-zag: Te technologie są znane z optymalnego zużycia energii. Integracja tego zaawansowanego sprzętu minimalizuje zapotrzebowanie na energię w procesie produkcyjnym i prowadzi do znacznego zwiększenia efektywności energetycznej.

Dzięki tym skoncentrowanym działaniom projekt nie tylko przyczynia się do poprawy zdolności produkcyjnych i zwiększenia konkurencyjności LIV SYSTEMS, ale również wnosi znaczący wkład w ochronę środowiska i promowanie zrównoważonych praktyk produkcyjnych.

Porównaj produkty .

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box
×

Uzyskaj wycenę.

* Wymagane pola